Waarom onderhoud?

Naast het schoonmaken van de panelen is het ook raadzaam om de panelen eens per jaar te controleren. Hierbij moet gelet worden op of:

De panelen optimaal werken

De panelen geen hotspots bevatten

De panelen goed zijn bevestigd

De panelen optimaal geïnstalleerd zijn

De kabels geen zwaktes vertonen

Nieuwe factoren meespelen (bijv. slagschaduw)

De omvormer optimaal werkt

Door jaarlijks de panelen technisch te onderhouden gaan de panelen langer mee. Problemen worden in een vroeg stadium ontdenkt en kunnen makkelijker verholpen worden. De meeste fabrikanten van zonnepanelen raden ook aan om tenminste één keer per jaar de panelen een onderhoudsbeurt te geven en alles te controleren. Sommige fabrikanten eisen dit zelfs van u om uw garantie te behouden.

Wat doen wij?

Bij technisch onderhoud bekijken we alle panelen van dichtbij om te zien of ze zwaktes of onregelmatigheden vertonen. We bekijken of er geen hotspots zijn of zich vormen, of de installatie goed is geïnstalleerd en nog steeds goed bevestigd is en of de panelen last ondervinden van de omgeving. Verder bekijken we of de kabels nog in orde zijn. We meten de omvormer door om te zien of deze naar behoren werkt. We bekijken uw rendement en leggen dat naast het verwachte rendement om te zien of dat redelijk overeenkomt. Bij sommige fabrikanten wordt technisch onderhoud geëist om garantie te behouden, wij zorgen ervoor dat u deze garantie behoudt! Door onderhoud aan uw panelen te doen zorgt u voor een langere levensduur!